Header2


Workshopdagar med Tobias Gustavsson


Dag 1
Den viktiga leken!
Leken kan vara ett effektivt redskap i träningen och den är minst lika viktig i relationsskapandet mellan dig och din hund. En förutsättning är förstås att hunden faktiskt uppfattar leken som just lek. I lekarna berättar hunden massor om sig själv. Den visar vad den tycker om och vad den inte tycker om. Den visar tecken på hur den uppfattar relationen med dig och vad den tycker om platsen ni befinner er på och leksaken ni leker med. I lekarna har du som hundförare möjlighet att påverka viktiga faktorer som kan hjälpa dig både i träningen och i vardagen. Under det här föredraget tar vi bland annat upp följande frågor:
Hur kan jag påverka hundens förväntan och aktivitetsnivå med hjälp av lekar? Hur påverkas relationen av lekarna? Är det farligt att låta hunden vinna kamplekar? Hur ser jag att hunden tycker leken är rolig? Varför leker egentligen hundar? Är lek mellan två hundar samma sak som lek mellan människa och hund? Hur kan jag utveckla leken med min hund?
Under dagen fördjupar vi oss i lekar teoretiskt men framförallt praktiskt.
 
 
Dag 2
Vem är hunden?
Det finns stora skillnader mellan olika hundindivider, det kan nog alla som haft fler än en hund intyga. Hundar reagerar olika i samma situation trots att de utsätts för samma retningar. De har helt enkelt olika personligheter. Principerna för hur djur lär sig är sedan länge relativt klarlagda. Likafullt kommer hundarnas olika personlighetstyper och personlighetsdrag att påverka hur väl våra olika träningsmetoder fungerar. Under det här seminariet går vi på djupet i hundars personlighet och mentalitet. Vi gör en genomgång av vad som är känt om hundars personlighet och tittar på de forskningsresultat som kommit på senare år. Vi tittar också närmare på de olika testmetoder som finns för att fånga upp hundars personlighet och beteende, från mentaltester och beskrivningar till frågeformulär. Teoripassen varvas med praktiska övningar med deltagarnas hundar.

6 platser med hund
6 platser utan hund

Datum 16-17/3 2019
Tid 10-17 båda dagarna
Kostnad :
Med hund 2300kr
Utan hund 1800kr


Läs mer om Tobias