Header2

 Workshop i belöningssignaler, belöningsplacering för träning i nosarbete.
 

 
Klickern är en typ av belöningssignal som har ökat i popularitet de senaste decennierna. Även om det saknas forskning som bekräftar dess effektivitet så tycker många hundförare att den är ett användbart verktyg i träningen. Det finns även andra sorters belöningssignaler som kan användas på andra sätt, men ofta är mindre kända i hundträningssammanhang eller förväxlas med sekundära förstärkare som t ex klickern. Kunskap om vad som skiljer olika typer av belöningssignaler åt och hur de kan användas var för sig eller i kombination med varandra gör det lättare för hunden att förstå vad som förväntas av den.
Att som hundförare ha tillgång till verktyg i form av belöningssignaler och extern belöning underlättar grundläggande träning och är helt avgörande för avancerad sök och spårdressyr. I den här workshopen förklaras de hypoteser som belöningssignaler i form av markörer, sekundära förstärkare och så kallade ”bridges” bygger på. Att veta vad som skiljer en sekundär förstärkare från belöningssignaler och ”bridges” är inte bara en lek med ord utan öppnar upp för att träna t ex frysmarkeringar och tålighet för störningar på ett enklare sätt.
En fungerande belöningssignal gör det även möjligt att använda så kallad extern belöning av hunden. Extern belöning är mycket användbar för alla former av hundträning eftersom det går enkelt att rikta hundens förväntan. I synnerhet då det gäller träning av sökhundar och spårhundar är så kallad extern belöning viktig eftersom det är önskvärt att hunden har liten förväntan på föraren.
 
 
Jens Frank
 
Docent och forskare vid Inst. f. Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
Jens är en del av SWDI (Scandinavian Working Dog Institute). En stor del av SWDI:s uppdrag är grund och vidareutbildning av yrkesverksamma hundekipage och instruktörer både i Sverige och utomlands. Jens jobbar mycket praktiskt med egen hund, bl.a har han en certifierad besiktningshund (spårar och söker rovvilt).
 
Datum 5/12
Tid 17.30-21.00
Kostnad 550 kr