Header2

Viltspårinstruktör

Aktivering för familjehunden, en tävlingssport för den som vill tävla tillsammans med hunden och en påbörjan till eftersökshund.
 
Du kan efter avslutad och godkänd utbildning;
* Hålla kurser och privatträningar inom viltspår
 
Innehåll;
* Omfattar 4 dagar med teori & praktik samt hemarbete
* Ursprung
* Inlärning
* Spårlägging
* Utrustning
* Planering av träning
* Tävlingsregler
* Försvåringar
* Problemlösning

För att få diplom krävs;
* Godkänd träning av egen hund- hundens ska klara innehållet i ett anlagsprov d vs liggtid 2-5 timmar, spårlängd ca 700 m, vinklar samt bloduppehåll på ca 20 m
* Projektkurs med minst 3 deltagare på minst 4 timmar
* Praktiskt prov 
* Full närvaro

Förkunskap: Instruktörsutbildning

Lärare: Linda Bodin
Datum: 13-14/4, 8-9/6
Tider: 10.00-16.00 alla dagar, men undantag för sista dagen då tiden är 10.00-17.00
 
Pris: 5 200 kr (inklusive moms)
Boende och mat tillkommer.