Header2

Tävlingskurs Nose Work och Specialsök
 
En kurs för dig som börjat tävla i Nose Work eller för dig som vill tävla i specialsök med måldoft röd kong (en tävlingsform som planeras att ligga under SBK), och vill komma vidare i ditt sök och dina markeringar. Under två dagar kommer vi att gå in på sökteknik i olika miljöer, markeringar, belöningsteknik mm. Vi kommer att jobba med rumssök, utomhussök, urvalsbanor, markeringsträning mm
Vi kommer även gå in på mental träning inför tävling.
En kurs för dig som vill komma längre i ditt sök och förbättra dina resultat.
Förkunskapskrav: Hunden skall kunna doften och klara ett rumssök med dolda gömmor.
 
Kursinstruktörer är Jessica Åberg (swdi) och Lotta Nilsdotter
 
Datum 23-24/2 2019
Tid 10-17 båda dagarna (En timmes lunch)
Kostnad 2100 kr

Max 8 deltagare

Läs mer om Jessica och Lotta här