Header2

Specialsöksinstruktör
 
Målgrupp: Instruktör med kunskap i metodik & pedagogik, eller motsvarande kunskap.
En specialsöksutbildning med inriktning specialsök måldoft röd kong för dig som vill kunna erbjuda specialsök  i ditt kursutbud för aktivering eller för dig som vill coacha framtida tävlingsekipage i specialsök på kong som kommer att ligga under SBK.
Det är inte en utbildning för dig som vill jobba och utbilda dig till yrkesförare i specialsök utan detta är en instruktörsutbildning.
Förkunskapskrav: Instruktörsutbildning eller motsvarande kunskap.
 
Utbildningens innehåll
* Genomgång av olika sätt att träna specialsök, såväl teoretiskt som  praktiskt. Målsättningen är att du ska ha tillräcklig kunskap om de olika inlärningsteknikerna för att kunna ge dina kunder individanpassade instruktioner.
* Sökteknik
* Olika sätt att träna in markeringar
* Belöningsutveckling (när, var, hur, varför)
* Planering av träning
* Stegringsplaner-varför använder vi dom, hur använder man dom och hur konstruerar jag egna
* Fördjupning i hundens nos och luktsinne
*Miljöträning
*Kursplanering
*Coachning- Hur använder vi ett coachande förhållningssätt i kurser och träning.
*Mental träning
 
 
Examen : För godkänd examen krävs 100% närvaro. Godkänd projektkurs som redovisas muntligt. Praktiskt prov innehållande
1.      Fordonssök 3-6 fordon med 0-6 gömmor
2.      Inomhussök (tex lager, garage, förråd, kontor mm) 50-300 kvm med    
         0-6 gömmor
3.      Utomhussök (tex åker, parkeringsplats, skog, fotbollsplan, 
         läktare mm) 0-6 gömmor
4.      Bagagesök ( bagagen skall avsökas i en sk. lineup) 10-30 bagage    
         med 0-6 gömmor
Du skall uppnå 80 % rätt samt inga falskmarkeringar.
Efter genomförd utbildning kan du hålla specialsökskurser för aktivering eller tävling, du kan ha privatträningar i specialsök.  

För att få ut maximalt av utbildningen och att klara examen så är det lämpligt att hunden du väljer att ta med under utbildningen har ett stort mat och/eller föremålsintresse.
 
Lärare:
 Lotta Nilsdotter
 Jens Frank; föreläsning om effektiv sökträning.
 
Datum: 23-24/3, 27-28/4,11-12/5, 8-9/6, 14-15/9, 9-10/11
Tid: alla dagar 10-17
Pris 13 200kr (det går att delbetala)

För dig som kommer långväga ifrån finns möjlighet att bo på Centret