Header2

Spårinstruktör
 
Målgrupp: Instruktör med kunskap i metodik & pedagogik, eller motsvarande kunskap. En spårinstruktörsutbildning med inriktning personspår eller viltspår för dig som vill kunna erbjuda personspår eller viltspår i ditt kursutbud eller för dig som vill fördjupa din kunskap vad gäller inlärningssätt och praktiskt spårande.
Förkunskapskrav: Instruktörsutbildning eller motsvarande kunskap.
Utbildningens innehåll:
·      

 
 •  Genomgång av olika sätt att träna spår, såväl teoretiskt som       praktiskt. Målsättningen är att du ska ha tillräcklig kunskap om de olika inlärningsteknikerna för att kunna ge dina kunder individanpassade instruktioner.
 •   Hundens luktsinne
 •   Hur vi effektiviserar spårträningen, undviker fallgropar och vad gör     vi när träningen inte går enligt plan
 •   Att lägga spår
 •   Att spåra på olika underlag, asfalt, grus, gräs, skog mm
 •   Underlagsskiften
 •  Spårsök och spårupptag
 •   Riktningsbestämning
 •  Tillbakagångar, virrvarr, korsande spår och andra vanliga          svårigheter i spåret
 •  Att hantera diverse störningar i spåret
 •  Markering av föremål i spåret (gäller personspår)
 •  Dokumentera och planera din träning
 •  Kursplanering
 •  Blodspår (viltspårsinsriktning)
 •  Rena släpspår (viltspårsinriktning)

 
 
Examen personspår: För godkänd examen krävs 100% närvaro. Godkänd projektkurs som redovisas skriftligt. Praktiskt prov där du med din egen hund skall klara av med ett spårsök på upp till 50 meter, ta upp och följa ett 1000 meter långt spår på varierande underlag lagt av annan person, 3 föremål i spåret som skall redovisas efter gånget spår.
Efter genomförd utbildning kan du hålla personspårkurser/viltspårkurser och privatträningar  

Examen viltspår:
För godkänd examen krävs 100% närvaro. Godkänd projektkurs som redovisas skriftligt. Praktiskt prov där du med din hund ska klara innehållet i ett anlagsprov d vs liggtid 2-5 timmar, spårlängd ca 700 m, vinklar samt bloduppehåll på ca 20 m.
Efter genomförd utbildning kan du hålla viltspårkurser och privatträningar.
 
Lärare:
 Lotta Nilsdotter
Jens Frank; föreläsning om effektiv spårträning och vad kan vi göra när träningen inte går enligt plan. 
Linda Bodin: Regelverk viltspår samt praktiskt viltspår     
 
Datum:
För dig som är långväga ifrån finns möjlighet att bo på Lerkulans Hundcenter. För bokning av boende maila info@lerkulanshundcenter.se