Header2

Personspår

Att aktivera sin hund genom att följa ett speciellt spår, över olika underlag, i
varierande terräng med störningar i form av  dofter, djur, människor mm är en 
rolig utmaning för dig och din hund.
Vi kommer att träna på underlagsskiften, spårsök och spårupptag, markering av föremål mm. På den här kursen får hunden jobba rejält med sina sinnen, vi jobbar ju med 
någonting som hunden har alldeles naturligt, dvs förmågan att spåra, och detta 
är en fantastisk aktivering/tävlingsform för både hund och ägare. 


Instruktör: Monika Lahtinen
Datum: 27/10, 3/11, 10/11, 24/10
Tid: 13-15
Kostnad: 1050 kr