Header2

Nosework steg 2

För dig som gått grundkurs i nosework. Här lägger vi till doften lagerblad, vi fortsätter att jobba med sökmönster. Vi kommer att lägga större vikt vid att få tillförlitliga markeringar och vi kommer att jobba i olika miljöer. Rumssök, fordonssök, behållarsök, utomhussök. 

Instruktör Isabelle Ölund
Tid: 
Datum: 
Pris: 1050 kr