Header2

Tävlingslydnadsinstruktörsutbildning  

  • Åtta dagar (fyra helger)
  • Mål: Efter utbildningen kunna hålla kurs eller  privatträningari tävlingslydnad från startklass till klass 2
  • Hitta olika inlärningssätt för de olika momenten i tävlingslydnaden, för att kunna coacha de kunder du får som instruktör.
  • Det är en utbildning som kräver att du tränar mycket med egen hund.
  • Innehåll: Grunder, belöningsteknik, förstärkningar - vad är det som förstärker ett beteende. Momentinlärning - olika inlärningssätt beroende på individ, både vad det gäller människa       och hund. Valpträning - lägga bra grunder för valpen för kommande träning i tävlingslydnad. Uthållighet och störningsträning. Fysträning med tanke på tävlingslydnad.
  • Praktiskt och teoretiskt prov.
  • Tiden mellan blocken kommer du att bli coachad i din egen träning genom filmer som du lägger upp i utbildningens FB grupp
 Ett grundkrav för att få gå utbildningen är att du är utbildad instruktör i allmänlydnad, eller har motsvarande kunskap.

 
Tävlingslydnadsinstruktören är upplagd i fyra block:

Block 1
Grunder och startklass. Här går vi igenom belöningsteknik, belöningssignaler, frikommandon. Grunder för lydnaden med target, klossträning, klicker mm. Vi går igenom inlärningens grunder. En grundlig genomgång av startklassen.  
 
Block 2
Fysträning med tanke på lydnadsträning, hur håller du din hund i bra form för att få den att hålla över tid. Vi går igenom regler och tolkningar av regler. Fler inlärningssätt av varje moment. Vi går igenom momenten i klass 1.
 
Block 3
Problemlösningar. Vi går igenom stress, rädsla och aggression samt störningsträning. Valpträning, hur du lägger grunder för valpen med tanke på fortsatt lydnadsträning. Här går vi igenom klass 2.  
 
Block 4
Individuella utvecklingsplaner. Kursplaneringar. Teoretiskt samt praktiskt prov. I det teoretiska provet kommer du att få svara på frågor om regler och inlärningstekniska frågor. Det praktiska provet är att inför en auktoriserad domare uppnå ett andrapris i klass 2. Du behöver inte ha tävlat startklass och klass 1 innan.

För godkännande krävs 100 % närvaro, godkänt teoretiskt prov samt andra pris i lydnadsklass två. Du skall ha en lydnadskurs som redovisas skriftligt samt en projektelev.
 
Huvudlärare Lotta Nilsdotter
Datum  
Tid 10-17 varje dag.
Pris 8.800 Kr