Header2

Personspårsinstruktör
 
Målgrupp:
Instruktör med kunskap i metodik & pedagogik (eller motsvarande kunskap). En instruktörsutbildning i personspår för dig som vill kunna erbjuda personspår i ditt kursutbud eller för dig som vill fördjupa din kunskap vad gäller inlärningssätt och praktiskt spårande.
Förkunskapskrav: Kunna gå ett spår i skogsterräng, på 500 meter lagt av annan person, med en liggtid på 0-2 timmar.
 
Utbildningens innehåll:
Genomgång av olika sätt att träna spår, såväl teoretiskt som praktiskt. Målsättningen är att du ska ha tillräcklig kunskap om de olika inlärningsteknikerna för att kunna ge dina kunder individanpassade instruktioner.

·       Hundens luktsinne
·       Att lägga spår
·       Att spåra på olika underlag, asfalt, grus, gräs, skog mm.
·       Underlagsskiften
·       Spårsök och spårupptag
·       Riktningsbestämning
·       Tillbakagångar, virrvarr, korsande spår och andra vanliga svårigheter i             spåret
·       Att hantera störningar i form av vilt eller, hundar i spåret mm.
·       Markering av föremål i spåret
·       Dokumentera och planera din träning
·       Kursplanering
 
 
Examen:
För godkänd examen krävs 100% närvaro. Godkänd projektkurs som redovisas skriftligt..Ett projektekipage som skall klara ett spår lagt av annan person på 500 meter i varierad terräng, 3 föremål. Projektekipaget redovisas skriftligt. Praktiskt prov där du med din egen hund skall klara av med ett spårsök på upp till 50 meter ta upp och följa ett 1000 meter långt spår på varierande underlag lagt av annan person, 3 föremål i spåret som skall redovisas efter gånget spår
Efter genomförd utbildning kan du hålla personspårkurser eller privatträningar i personspår.  
 

Lärare:
Lotta Nilsdotter
Datum: 6-7/10, 3-4/11, 30-31/3, 18-19/5
Tid: Alla dagar 10-17
Pris 8800 kr (ink moms)